-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)

รหัสโรงเรียน : 450293

เขตการศึกษา : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – แสนสุข พนมไพร ร้อยเอ็ด 45140

โทรศัพท์ : 043500076

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)

-- advertisement --