-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองไผ่ลุ่ม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองไผ่ลุ่ม

รหัสโรงเรียน : 450111

เขตการศึกษา : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ทุ่งทอง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150

โทรศัพท์ : 043500023

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองไผ่ลุ่ม

-- advertisement --