-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหัวช้างเลิงแก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหัวช้างเลิงแก

รหัสโรงเรียน : 450240

เขตการศึกษา : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 6 – โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 45190

โทรศัพท์ : 0874249449

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหัวช้างเลิงแก

-- advertisement --