-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง

รหัสโรงเรียน : 450219

เขตการศึกษา : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – สระบัว ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 45190

โทรศัพท์ : 043500066

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง

-- advertisement --