-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่

รหัสโรงเรียน : 450086

เขตการศึกษา : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – โนนสว่าง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150

โทรศัพท์ : 043500028

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเขวาใหญ่

-- advertisement --