-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเล้าข้าว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเล้าข้าว

รหัสโรงเรียน : 450399

เขตการศึกษา : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130

โทรศัพท์ : 089-8635977

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเล้าข้าว

-- advertisement --