-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเหล่าข้าว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเหล่าข้าว

รหัสโรงเรียน : 450677

เขตการศึกษา : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ยางคำ โพนทราย ร้อยเอ็ด 45240

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเหล่าข้าว

-- advertisement --