-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโคกสำโรง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโคกสำโรง

รหัสโรงเรียน : 450435

เขตการศึกษา : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : ต.หัวโทน – หัวโทน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130

โทรศัพท์ : 0985847622

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโคกสำโรง

-- advertisement --