-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโนนชัยศรีหนองแคน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนชัยศรีหนองแคน

รหัสโรงเรียน : 450261

เขตการศึกษา : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – โพธิ์ใหญ่ พนมไพร ร้อยเอ็ด 45140

โทรศัพท์ : 095-6109859

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนชัยศรีหนองแคน

-- advertisement --