-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโนนแฮด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนแฮด

รหัสโรงเรียน : 450568

เขตการศึกษา : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – หน่อม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 45160

โทรศัพท์ : 043500250

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนแฮด

-- advertisement --