-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย

รหัสโรงเรียน : 450230

เขตการศึกษา : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านโพธิ์น้อย – โพนสูง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 45190

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย

-- advertisement --