-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเมืองโพนทราย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเมืองโพนทราย

รหัสโรงเรียน : 450670

เขตการศึกษา : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ที่ 12 – โพนทราย โพนทราย ร้อยเอ็ด 45240

โทรศัพท์ : 043595070

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเมืองโพนทราย

-- advertisement --