-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร

รหัสโรงเรียน : 450275

เขตการศึกษา : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – โคกสว่าง พนมไพร ร้อยเอ็ด 45140

โทรศัพท์ : 043500186

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร

-- advertisement --