-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกุดก่วงท่าแสงจันทร์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกุดก่วงท่าแสงจันทร์

รหัสโรงเรียน : 450341

เขตการศึกษา : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านท่าแสงจันทร์ 11 วังสามัคคี โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110 – วังสามัคคี โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110

โทรศัพท์ : 043572833

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกุดก่วงท่าแสงจันทร์

-- advertisement --