-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล

รหัสโรงเรียน : 450303

เขตการศึกษา : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านนาหัวรัตน์ – สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110

โทรศัพท์ : 043572127

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล

-- advertisement --