-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมพรนาเจริญ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมพรนาเจริญ

รหัสโรงเรียน : 450691

เขตการศึกษา : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ชุมพร เมยวดี ร้อยเอ็ด 45250

โทรศัพท์ : 0872554716

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมพรนาเจริญ

-- advertisement --