-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านป้องสร้างบุ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านป้องสร้างบุ

รหัสโรงเรียน : 450318

เขตการศึกษา : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : *- *- โพธิ์ศรีสว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110

โทรศัพท์ : 0895704616

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านป้องสร้างบุ

-- advertisement --