-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองนกเป็ด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองนกเป็ด

รหัสโรงเรียน : 450302

เขตการศึกษา : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหนองนกเป็ด เสลภูมิ – โพนทอง สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110

โทรศัพท์ : 043-571681

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองนกเป็ด

-- advertisement --