-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองม่วง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองม่วง

รหัสโรงเรียน : 450328

เขตการศึกษา : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 0 – นาอุดม โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110

โทรศัพท์ : 063 – 1305281

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองม่วง

-- advertisement --