-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองหิ่งหาย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองหิ่งหาย

รหัสโรงเรียน : 450351

เขตการศึกษา : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหนองหิ่งหาย – พรมสวรรค์ โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110

โทรศัพท์ : 043500243

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองหิ่งหาย

-- advertisement --