-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองโน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองโน

รหัสโรงเรียน : 450695

เขตการศึกษา : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหนองโน – ชมสะอาด เมยวดี ร้อยเอ็ด 45250

โทรศัพท์ : 043500202

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองโน

-- advertisement --