-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว

รหัสโรงเรียน : 450331

เขตการศึกษา : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่1 บ้านหนองใหญ่ – หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว

-- advertisement --