-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโคกสี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโคกสี

รหัสโรงเรียน : 450692

เขตการศึกษา : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านโคกศิริ – ชุมพร เมยวดี ร้อยเอ็ด 45250

โทรศัพท์ : 0807479527

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโคกสี

-- advertisement --