-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์

รหัสโรงเรียน : 450688

เขตการศึกษา : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บุ่งเลิศ เมยวดี ร้อยเอ็ด 45250

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์

-- advertisement --