-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน

รหัสโรงเรียน : 450464

เขตการศึกษา : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านโพธิ์ชัน – นางาม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120

โทรศัพท์ : 043501823

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน

-- advertisement --