-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลโพนทอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลโพนทอง

รหัสโรงเรียน : 450301

เขตการศึกษา : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 82 กำเนิดเพชร แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110

โทรศัพท์ : 043572466

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลโพนทอง

-- advertisement --