-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเสลภูมิสามัคคี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเสลภูมิสามัคคี

รหัสโรงเรียน : 450449

เขตการศึกษา : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : ร้อยเอ็ด อัครบุตรพิศาล กลาง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120

โทรศัพท์ : 043-551228

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเสลภูมิสามัคคี

-- advertisement --