-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพิบูลปัทมาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพิบูลปัทมาคม

รหัสโรงเรียน : 490238

เขตการศึกษา : สพป.ลพบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 277 หมู่ที่ 5 – สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี 15110

โทรศัพท์ : 036-471550

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพิบูลปัทมาคม

-- advertisement --