-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดทองแท่งนิสยาราม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดทองแท่งนิสยาราม

รหัสโรงเรียน : 490033

เขตการศึกษา : สพป.ลพบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บางขันหมาก เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000

โทรศัพท์ : 036413264

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดทองแท่งนิสยาราม

-- advertisement --