-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดน้ำจั้น

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดน้ำจั้น

รหัสโรงเรียน : 490270

เขตการศึกษา : สพป.ลพบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 145 – ไผ่ใหญ่ บ้านหมี่ ลพบุรี 15110

โทรศัพท์ : 036-703098

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดน้ำจั้น

-- advertisement --