-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่

รหัสโรงเรียน : 490242

เขตการศึกษา : สพป.ลพบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : โรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่ – โพนทอง บ้านหมี่ ลพบุรี 15110

โทรศัพท์ : 0848762506

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่

-- advertisement --