-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดสายห้วยแก้ว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดสายห้วยแก้ว

รหัสโรงเรียน : 490264

เขตการศึกษา : สพป.ลพบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – สายห้วยแก้ว บ้านหมี่ ลพบุรี 15110

โทรศัพท์ : 0815731572

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดสายห้วยแก้ว

-- advertisement --