-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดเขาวงกฎ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดเขาวงกฎ

รหัสโรงเรียน : 490237

เขตการศึกษา : สพป.ลพบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี 15110

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดเขาวงกฎ

-- advertisement --