-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดเทพอำไพเกสรประชานุกูล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดเทพอำไพเกสรประชานุกูล

รหัสโรงเรียน : 490231

เขตการศึกษา : สพป.ลพบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 2 – บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี 15180

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดเทพอำไพเกสรประชานุกูล

-- advertisement --