-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง

รหัสโรงเรียน : 490205

เขตการศึกษา : สพป.ลพบุรี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – บางคู้ ท่าวุ้ง ลพบุรี 15150

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง

-- advertisement --