-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา

รหัสโรงเรียน : 490281

เขตการศึกษา : สพป.ลพบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 70 สาย 2 ขวา ชอนน้อย พัฒนานิคม ลพบุรี 15140

โทรศัพท์ : 0939825447

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา

-- advertisement --