-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านธงชัยสามัคคี(ศรีสยามอุปถัมภ์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านธงชัยสามัคคี(ศรีสยามอุปถัมภ์)

รหัสโรงเรียน : 490163

เขตการศึกษา : สพป.ลพบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 399 – บัวชุม ชัยบาดาล ลพบุรี 15130

โทรศัพท์ : 036490148

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านธงชัยสามัคคี(ศรีสยามอุปถัมภ์)

-- advertisement --