-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาโสม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาโสม

รหัสโรงเรียน : 490168

เขตการศึกษา : สพป.ลพบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 15/3 – นาโสม ชัยบาดาล ลพบุรี 15190

โทรศัพท์ : 0887672675

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาโสม

-- advertisement --