-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านวังแขม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านวังแขม

รหัสโรงเรียน : 490330

เขตการศึกษา : สพป.ลพบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 176 – นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี 15240

โทรศัพท์ : 0932670451

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านวังแขม

-- advertisement --