-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองปีกนก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองปีกนก

รหัสโรงเรียน : 490303

เขตการศึกษา : สพป.ลพบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 120 – ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี 15140

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองปีกนก

-- advertisement --