-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยสาราม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยสาราม

รหัสโรงเรียน : 490349

เขตการศึกษา : สพป.ลพบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 256 – วังทอง โคกเจริญ ลพบุรี 15250

โทรศัพท์ : 0817597438

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยสาราม

-- advertisement --