-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเขาตะแคง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเขาตะแคง

รหัสโรงเรียน : 490164

เขตการศึกษา : สพป.ลพบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 123 – ซับตะเคียน ชัยบาดาล ลพบุรี 15130

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเขาตะแคง

-- advertisement --