-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเขายายกะตา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเขายายกะตา

รหัสโรงเรียน : 490141

เขตการศึกษา : สพป.ลพบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 239 สระบุรี – หล่มสัก ชัยนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี 15130

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเขายายกะตา

-- advertisement --