-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ

รหัสโรงเรียน : 490170

เขตการศึกษา : สพป.ลพบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 12 – นาโสม ชัยบาดาล ลพบุรี 15190

โทรศัพท์ : 0899811262

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ

-- advertisement --