-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม

รหัสโรงเรียน : 490301

เขตการศึกษา : สพป.ลพบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี 18220

โทรศัพท์ : 0819249115

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม

-- advertisement --