-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดหนองนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดหนองนา

รหัสโรงเรียน : 490284

เขตการศึกษา : สพป.ลพบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 257 – พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี 15140

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดหนองนา

-- advertisement --