-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดโพธิ์งาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดโพธิ์งาม

รหัสโรงเรียน : 490166

เขตการศึกษา : สพป.ลพบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 120 – หนองยายโต๊ะ ชัยบาดาล ลพบุรี 15130

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดโพธิ์งาม

-- advertisement --