-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์

รหัสโรงเรียน : 490326

เขตการศึกษา : สพป.ลพบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 133 หมู่ 9 ตำบลสระโบสถ์ – สระโบสถ์ สระโบสถ์ ลพบุรี 15240

โทรศัพท์ : 036439116

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์

-- advertisement --