โลโก้โรงเรียนบ้านนาสัก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาสัก

รหัสโรงเรียน : 500467

เขตการศึกษา : สพป.ลำปาง เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – นาสัก แม่เมาะ ลำปาง 52220

โทรศัพท์ : 054260166

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาสัก