โลโก้โรงเรียนบ้านแม่ส้าน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแม่ส้าน

รหัสโรงเรียน : 500455

เขตการศึกษา : สพป.ลำปาง เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 109 – บ้านดง แม่เมาะ ลำปาง 52000

โทรศัพท์ : 054-260170

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแม่ส้าน